Privacy verklaring

Het Perron respecteert de privacy van de bezoekers van onze website, in het het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Verkregen persoonsgegevens worden nooit gebruikt voor marketingdoeleinden. Toegang tot deze website en het gebruik daarvan is strikt persoonlijk.

U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden.

Alle merken, teksten, afbeelding en videobeelden die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij de wet door intellectuele eigendomsrechten. Wij vragen voor het fotograferen van klanten altijd toestemming. Heeft u bezwaar met een foto op de website? Neem contact met ons op.